rtpraktijkbom

Home » 2014 » november

Maandelijks archief: november 2014

Examen kandidaten met een beperking

Sinds 2012 publiceert het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) jaarlijks een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij de centrale examens en de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Deze brochure is te vinden op http://www.exambenblad.nl.

Invoering verplichte eindtoets groep 8

Vanaf dit schooljaar (2014-2015) moeten alle leerlingen in groep 8 van de basisschool verplicht een eindtoets maken. De eindtoets is landelijk en objectief. Het is geen examen, kinderen kunnen niet slagen of zakken voor de toets. De eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen en dient als hulpmiddel om vast te stellen welk voortgezet onderwijs inhoudelijk het beste bij een leerling aansluit.

Vanaf 2015 mag de toelating voor het voortgezet onderwijs  niet meer afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies gaat het zwaarst wegen. Het resultaat van de eindtoets mag alleen als tweede gegeven gebruikt worden voor de toelating.

Schooladvies
Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Daarbij kijkt de school onder andere naar:

  • de aanleg en de talenten van een leerling;
  • de leerprestaties;
  • de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
  • de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling.

Basisscholen kunnen een schooladvies voor 1 schoolsoort of voor 2 schoolsoorten geven. Dus bijvoorbeeld een havo-advies of een vmbo-tl/havo-advies.

Meer informatie:

Effecten meten van behandelingen

Maandag 10 november om 20:00 uur is er de Webinar: “effecten meten van behandelingen”. Werkt de behandeling die je geeft eigenlijk wel? en hoe weet je dat?

Aanmelden voor deze Webinar doe je via autismetv.nl