rtpraktijkbom

Home » 2015

Jaarlijks archief: 2015

Nieuwe rekenlinks toegevoegd aan de kinderpagina

Op de kinderpagina van de website zijn weer leuke rekenlinks toegevoegd. Dit keer van digipuzzle. Je vindt hier leerzame oefeningen voor het aanleren van de tafels, het automatiseren van optel en aftreksommen, deelsommen, breuken en klokkijken.

Je kunt je weer opgeven voor een uitzending van Autisme TV

Op maandag 18 mei van 20:00 tot 20:45 uur presenteert AutismeTV weer een live Tv-uitzending met dit keer als centrale vraag: Wat levert een diagnose autisme op?  In het programma worden voor- en nadelen van een diagnose besproken met twee gasten: Frank Reiber ervaringsdeskundige ( PDD NOS) en psychiater Tom Kuipers van het dr. Leo Kannerhuis. Je kunt je opgeven via www.autismetv.nl

Basisschooladvies bindend voor toelating VO

Vanaf dit jaar gelden nieuwe regels voor de overgang van leerlingen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De meest in het oog springende verandering is dat het advies van de basisschool bindend is voor de toelating tot het voorgezet onderwijs. De berichtgeving in de media dat VO-scholen dit advies zouden omzeilen, was reden voor de Tweede Kamer om hierover op 25 februari in debat te gaan met staatssecretaris Dekker. In het debat werd nog eens bevestigd dat VO-scholen leerlingen enkel en alleen mogen toelaten op basis van het schooladvies.

Lees meer 

bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

rekenapps en leesapps

rekenapp

Tafelmonsters: tafels oefenen


appreken

Reken tafels spel (voor het automatiseren van tafels en deelsommen)


flitsapp

Flitswoorden, bevat ca. 3500 woordjes variërend van 2 tot 12 letters


samenleesappSamenleesapp  Daans reis om de wereld AVI M4/M5. Samenleesboeken worden in het onderwijs gebruikt voor tutorlezen. Twee lezers, bijvoorbeeld uit verschillende groepen of een ouder met zijn of haar kind, lezen samen een boek. De zinnen met het lagere niveau hebben vaak een groter corps dan het hogere niveau. Dit werkt stimulerend. Kinderen kunnen leren van elkaar en kunnen samen over het verhaal  praten. Elk hoofdstuk eindigt dan ook met een praatvraag.


 letterprinsDe letterprins. Letterprins is bedoeld voor kinderen uit groep 3 en 4. Het is een leesgame voor kinderen uit groep 3 en 4 met als doel om spelenderwijs de woordkennis en leesprestaties te verbeteren. Het spel draait om een kind dat de verdwaalde Letterprins ontmoet en met hem op avontuur gaat. Samen moeten ze door te leren lezen, via letterherkenning, het oefenen van woordjes en begrijpend lezen, de weg naar het kasteel van de Letterprins terugvinden. De motivatie en het leesplezier wordt verhoogt doordat het kind de Letterprins al lezend helpt. Na het doorlopen van ieder level volgt er een beloning in de vorm van een virtuele sticker, ster of een persoonlijke videoboodschap die kan worden ingesproken door bijvoorbeeld een ouder of leerkracht.


dragonDragon Dictation. Met deze gratis app kun je gesproken tekst van maximaal 30 seconden omzetten naar “getypte” tekst. De tekst kan vervolgens gelijk gebruikt worden als Facebook- of Twitterbericht, maar ook geplakt worden in een ander scherm als SMS-, e- mail- of iMessage-bericht op een iPhone of iPad.

dragon searchDragon Search. Wil je juist iets zoeken op internet via je iPhone of iPad, gebruik dan Dragon Search. Spreek de zoekopdracht in en het zoeken wordt gestart.


bookcreatorBookmaker. Met deze app kun je zelf een i book maken


mindmap appMindMeister is een gratis mind mapping app voor iPhone, iPad en Adroid. Het is een eenvoudig te gebruiken programma, waardoor het geschikt is voor zowel kinderen als volwassenen. Je kunt je mindmap ook delen met anderen.


 

 

Werkboeken Spellingchecker zijn uit!

De_Spellingcheck_497ed4ca69bc6spelling_waaierEindelijk is het zover. 
Naast de spellingchecker en/ of de Spellingwaaier zijn nu ook de werkboekjes  bij Eduforce te verkrijgen.

De werkboekjes zijn speciaal gemaakt voor alle kinderen die moeite hebben met taal. Leuke en leerzame opdrachten worden gecombineerd met de juiste leesteksten. De werkbladen komen overeen met de uitleg van de Spellingchecker en/of de Spellingwaaier, waardoor de materialen ook zeer geschikt zijn om de wat sterkere leerling alvast zelfstandig iets meer aan te bieden.

Er zijn 4 werkboekjes:

 • werkboek Spellingchecker Deel A Hoorwoorden
 • werkboek Spellingchecker Deel B Net als woorden
 • werkboek Spellingchecker Deel C Regelwoorden
 • werkboek Spellingchecker Deel D Weetwoorden.

Werkboek_hoorwoordenWerkboek_Spellin_54b5052fb7ace Werkboek_Spellin_54b50b76280a7 Werkboek_Spellin_54b50a1848899

De spelling werkboekjes bevatten niet alleen spellingopdrachten maar ook bijbehorende leesteksten waardoor het mogelijk wordt om het spellen en lezen aan elkaar te koppelen. Hierdoor kan er een sterke interventie  plaatsvinden op beide gebieden.

Compenserende middelen inzetten bij het Cito begrijpend lezen

Om de vorderingen van de kinderen in kaart te kunnen brengen en het handelen af te kunnen stemmen op de behoefte van het kind, worden in de maand januari de CITO toetsen afgenomen.

Kinderen met ernstige dyslexie gebruiken vaak leessoftware  bij het lezen van teksten in de klas. Op deze manier worden de ernstige technische leesproblemen enigszins gecompenseerd en kunnen kinderen met dyslexie toch op een redelijk niveau tot tekstbegrip komen.
Nu wordt door scholen regelmatig de vraag gesteld of het ook toegestaan is om bij de toetsen van het begrijpend lezen gebruik te maken van leessoftware.

Cito adviseert in principe om geen leessoftware toe te staan bij de afname van de toetsen uit het Cito volgsysteem primair en speciaal onderwijs. De reden is:

 • Bij inzet van leessoftware meten de toetsen niet meer precies dat waarvoor ze bedoeld zijn. Zo is de maat voor begrijpend lezen een combinatie van de mate van taalbegrip en de mate van technische leesvaardigheid. Bij compenseren voor de technische leesvaardigheid, verandert daarmee ook de interpretatie van de toetsscore voor begrijpend lezen.
 • De resultaten van leerlingen op de toets zijn bij aangepast toetsen niet meer af te zetten tegen een landelijke normgroep; alleen de vordering van de leerling ten opzichte van zichzelf bij een eerdere meting kan worden vastgesteld.

Bij ernstig dyslectische leerlingen is het aannemelijk  dat in hun verdere schoolloopbaan (bovenbouw PO en het voortgezet onderwijs) veel van de informatie uit geschreven bronnen met inzet van hulpmiddelen verworven zal moeten worden. Om zicht te krijgen op deze mate van tekstbegrip is het nuttig om de toets voor begrijpend lezen wel in voorgelezen vorm of met auditieve of andere ondersteuning af te nemen.

Wanneer mag je wel kiezen voor de inzet van leessoftware/voorlezen:

 • Er moet sprake zijn van ernstige dyslexie
 • Het kind zit in groep 5 of hoger
 • De technische leesvaardigheid moet  zo zwak zijn, dat de score op een toets voor begrijpend lezen hierdoor volledig bepaald wordt (de toets is hierdoor niet informatief ). Het kind zal blijvend in de laagste normgroep scoren.
 • In de dagelijkse onderwijspraktijk wordt de leessoftware ook gebruikt.
 • Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat het kind wel tot tekstbegrip komt met inzet van leessoftware/ voorlezen.
 • De aangepaste afname wordt concreet omschreven en met onderbouwing vastgelegd zodat derden weten hoe de toets gegevens geïnterpreteerd kunnen worden.

Compensatiemiddelen die toegepast kunnen worden zonder dat de resultaten te sterk beïnvloed worden zijn:

 • meer tijd geven om de toets te maken
 • de toets in meerdere delen afnemen
 • het vergroten van de tekst van A4 naar A3 formaat
 • een toets van een lager niveau afnemen dan de standaard toets van het afnamemoment (het zgn. toetsen op maat)

Ook hier geldt dat de aangepaste afname vastgelegd moet worden, zodat derden weten hoe de toets gegevens geïnterpreteerd kunnen worden