rtpraktijkbom

Home » Geen categorie » Eindtoets groep 8 komt er weer aan

Eindtoets groep 8 komt er weer aan

Sinds het schooljaar 2014-2015 moeten alle leerlingen in groep 8 van de basisschool een eindtoets maken, die hun taal- en rekenvaardigheid meet. Ook leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte maken een eindtoets. Voor deze leerlingen kan de school de omstandigheden aanpassen (rustige plek, korte onderbrekingen, extra tijd). Ook kunnen deze leerlingen gebruik maken van een aangepaste toets versie, zoals bijvoorbeeld een gesproken versie voor leerlingen met dyslexie of een braille versie voor leerlingen met een visuele beperking. Er zijn ook groepen leerlingen die geen eindtoets hoeven te maken :

  • zeer moeilijk lerende kinderen (bijvoorbeeld leerlingen met een IQ lager dan 70)
  • meervoudig gehandicapte leerlingen die moeilijk leren
  • leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

De eindtoets wordt dit schooljaar afgenomen tussen 15 april en 15 mei.
Speciaal basisonderwijsscholen hoeven op dit moment nog geen eindtoets af te nemen.

De toelating voor het voortgezet onderwijs  mag niet meer afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies weegt het zwaarst. Het resultaat van de eindtoets mag alleen als tweede gegeven gebruikt worden voor de toelating.

Schooladvies
Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Daarbij kijkt de school onder andere naar:

  • de aanleg en de talenten van een leerling;
  • de leerprestaties;
  • de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
  • de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling.

Basisscholen kunnen een schooladvies voor 1 schoolsoort of voor 2 schoolsoorten geven. Dus bijvoorbeeld een havo-advies of een vmbo-tl/havo-advies.

Meer informatie:


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: