rtpraktijkbom

Home » 2019

Jaarlijks archief: 2019

Kinderboekenweek 2019 een mooie reden om weer eens een bericht over leesmotivatie te plaatsen…

Een vaardige lezer (zowel technisch als begrijpend kunnen lezen) wordt je door vanuit intrinsieke motivatie veel te lezen, daarom zijn leesbevorderingsactiviteiten (op school en thuis) zo belangrijk. Bij leesbevorderingsactiviteiten draait het om motiveren en stimuleren om het lezen leuk te gaan vinden.
Maar hoe doe je dat dan? Er zijn drie zaken waaraan je moet voldoen om kinderen te motiveren: autonomie, verbondenheid (bijv. met leraar en medeleerlingen) en competentie/zelfvertrouwen. Kinderen beginnen eerder gemotiveerd aan een taak als ze zelf een keuze hebben. Autonomie betekent dus keuzevrijheid, mogen kiezen wat je graag wilt lezen. Het betekent ook dat je een boek niet leuk mag vinden. Door aan te sluiten bij de interesses van een kind of zijn interesse voor een onderwerp te wekken kun je het leesplezier (en dus de intrinsieke motivatie) vergroten. De sociale motivatie kun je aanwakkeren door de kinderen samen te laten werken. Als je met anderen praat over teksten krijg je al snel zin om zelf te gaan lezen. Bovendien zorgt praten over teksten voor een dieper tekstbegrip.
Het zelfvertrouwen van kinderen stimuleren, kan door ze goede teksten aan te bieden die niet te moeilijk en niet te makkelijk zijn, leesstrategieën aan te leren, maar vooral ook door positieve feedback te geven. Kinderen krijgen zo het gevoel een leestaak goed aan te kunnen. Wanneer kinderen daarnaast leren zichzelf doelen te stellen, kunnen ze een stap verder zetten in hun ontwikkeling. Leraren kunnen daarbij helpen door hun vorderingen  inzichtelijk te maken. ‘Laat het kind zien dat het groeit. Het gaat erom dat het kind een betere lezer wordt, niet dat het beter is dan de ander.’

boekenmetro
boekenmetro
Hierboven de link naar de poster “boekenmetro” een mooi voorbeeld van leesbevordering. Vanuit de eigen leesinteresse (lijn 1,2, 3, 4 of 5) volgt het kind de metrolijn op zoek naar een fijn boek om te lezen. 

Energizers

Een Energizer is een leuke kleine opdracht die zorgt voor afwisseling in de les, voor het losmaken van energie en voor het richten van de aandacht.  Energizers zijn niet alleen leuk om te doen en te gebruiken om aandacht en concentratie te oefenen, het is ook een fijne manier om de sfeer in de groep positief te beïnvloeden. Energizers zijn gemakkelijk online te vinden:  online Energizers

Hieronder alvast een leuke Energizer die geen voorbereiding kost en in elke groep gegarandeerd een succes is:
Levend Memory
Twee kinderen gaan naar de gang. De rest van de groep vormt koppels, kiest per tweetal dezelfde beweging en verspreidt zich vervolgens kriskras door het lokaal. Houd in de onderbouw de beweging eenvoudig (klappen, neus aanraken). Om de beurt wijzen de twee spelers twee kinderen aan die hun beweging tegelijk laten zien. Wie verzamelt de meeste duo’s?

De boekendoos

Tip om het leesplezier te bevorderen met een driedimensionaal boekverslag –De boekendoos

De kinderen verzamelen in de doos 5 voorwerpen die bij de verhaallijn passen. Het kiezen van voorwerpen verplicht hen om op een andere manier naar het gelezen boek te kijken. Aan elk voorwerp hangen ze een kaartje waarop de keuze voor dit voorwerp wordt uitgelegd, eventueel voorzien van een citaat uit het boek. Aan de binnen kant van het deksel plakken ze een samenvatting van het boek en op de bodem van de doos plakken ze hun eigen mening. Verder zijn ze helemaal vrij in de wijze waarop ze de boekendoos vormgeven. Hier kunnen ze dus hun eigen creativiteit in kwijt (expressie).

Vervolgens speeddaten. Speeddaten biedt een veilige situatie om vervolgens de boekendozen te presenteren. Bij deze werkvorm zitten de kinderen in twee rijen tegenover elkaar. Als de zoemer gaat, hebben beide kinderen hun boekendoos gepresenteerd en schuiven de kinderen van 1 rij een plaats door. Elk kind presenteert dus meerdere keren kort aan 1 klasgenoot. Hierdoor wordt de presentatie steeds beter, want na elke ronde geven de kinderen elkaar een top en een tip die ze kunnen gebruiken bij de volgende klasgenoot. Bovendien vinden veel kinderen het fijn om aan de hand van voorwerpen te kunnen praten.

Tot slot presenteren de kinderen hun boekendoos aan de hele school op een boekenmarkt, waar kinderen uit andere klassen langs lopen en vragen kunnen stellen over de getoonde boekendozen. Een variant hierop is een speurtocht, waarbij de kinderen uit de andere klassen op zoek gaan naar de titels van boeken bij plaatjes van voorwerpen uit de boekendozen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

(bron praxis bulletin december)