rtpraktijkbom

Home » Bijspijkercursussen

Bijspijkercursussen

Cito toetsen worden afgenomen om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en het kind op de juiste wijze te kunnen begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Als uit een Cito toets blijkt dat bepaalde vaardigheden onvoldoende beheerst worden, dan kan na een toets analyse met deze (deel)vaardigheden die nog niet beheerst worden specifiek geoefend worden.

Daarnaast zijn er ook kinderen die faalangstig zijn waardoor ze minder goed scoren op toetsen. Vooral de Cito toetsen roepen vaak veel spanning bij kinderen op. Door samen de vragen van het Cito te bekijken, te analyseren en toetsen te oefenen went het kind aan de vraagstelling van het Cito die vaak toch anders is dan de methodegebonden toetsen en kan het met meer zelfvertrouwen en rust de toetsen maken.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen waaronder toetstrainers en hulpboeken van het Cito.

%d bloggers liken dit: