rtpraktijkbom

Home » Hoe ziet een behandelsessie eruit?

Hoe ziet een behandelsessie eruit?

Kort bijpraat moment

Allereerst bespreek ik het huiswerk met het kind:

  • Welke successen heeft het kind behaald?
  • Zijn er (deel) vaardigheden die al goed gaan en welke zijn nog lastig?
  • Hoe gaat het in de klas?
  • Hoe gaat het maken van het huiswerk?

 
Leer- en oefenmoment

Het eerder geleerde wordt kort herhaald. Vervolgens gaan we aan het werk met de nieuw te leren stof. Dit houdt in dat ik het leerdoel benoem, instructie en uitleg geef en samen met het kind de nieuw aangeboden stof inoefen.
We sluiten de behandelsessie meestal af met een oefening in spelvorm.

Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van:
Standaardmaterialen/methoden die vaak ook in de orthotheek op scholen aanwezig zijn
Eigen materialen
Computerprogramma’s
Spelvormen

 

Afsluiting

Na 45 minuten komt u uw kind weer ophalen. Ik bespreek dan kort met u de behandelde stof en het huiswerk door.

%d bloggers liken dit: