rtpraktijkbom

Doorleesniveau

Doorleesniveau

Het doorleesniveau wil zeggen dat je niet stopt met het toetsen van leesteksten op frustratie niveau maar het kind doortoetst zolang het aantal fouten niet overschreden wordt.

Wanneer toets je door?
Als de leerling te weinig vooruitgang op de DMT toetsen heeft behaald en bij het tekstlezen binnen de foutenmarge blijft. Het kind valt dan dus uit door een te laag leestempo.

Waarom het doorleesniveau bepalen?
Door het doorleesniveau te bepalen kun je exacter in kaart brengen waar het oefenniveau van het kind ligt. Om vooruitgang te krijgen is het namelijk nodig dat een kind voldoende ervaring op kan doen met teksten waarin de woordstructuren van de verschillende DMT kaarten voorkomen.
Als je te eenvoudige teksten blijft aanbieden doet het kind te weinig ervaring op met teksten waarin die moeilijkere woordstructuren voorkomen. Het leestempo zal dan onvoldoende kunnen toenemen. Bovendien kan het te lang oefenen op een te laag niveau zorgen voor demotivatie.

 

Examen kandidaten met een beperking

Sinds 2012 publiceert het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) jaarlijks een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij de centrale examens en de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Deze brochure is te vinden op http://www.exambenblad.nl.

Invoering verplichte eindtoets groep 8

Vanaf dit schooljaar (2014-2015) moeten alle leerlingen in groep 8 van de basisschool verplicht een eindtoets maken. De eindtoets is landelijk en objectief. Het is geen examen, kinderen kunnen niet slagen of zakken voor de toets. De eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen en dient als hulpmiddel om vast te stellen welk voortgezet onderwijs inhoudelijk het beste bij een leerling aansluit.

Vanaf 2015 mag de toelating voor het voortgezet onderwijs  niet meer afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies gaat het zwaarst wegen. Het resultaat van de eindtoets mag alleen als tweede gegeven gebruikt worden voor de toelating.

Schooladvies
Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Daarbij kijkt de school onder andere naar:

 • de aanleg en de talenten van een leerling;
 • de leerprestaties;
 • de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
 • de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling.

Basisscholen kunnen een schooladvies voor 1 schoolsoort of voor 2 schoolsoorten geven. Dus bijvoorbeeld een havo-advies of een vmbo-tl/havo-advies.

Meer informatie:

Effecten meten van behandelingen

Maandag 10 november om 20:00 uur is er de Webinar: “effecten meten van behandelingen”. Werkt de behandeling die je geeft eigenlijk wel? en hoe weet je dat?

Aanmelden voor deze Webinar doe je via autismetv.nl

 

Autisme tv

Autisme tv is een online tv zender met programma’s en webinars over autisme.22 Oktober om 20:00 uur is er opnieuw een webinar. Het thema van het webinar dit keer: Hoe kom je in contact met de client met autisme? Wat is daar voor nodig? En hoe bied je de client perspectief? Je kunt je aanmelden via de site: http://autismetv.nl/. Je kunt dan op woensdag 22 oktober live meekijken en eventueel via de chat vragen stellen aan de twee gastsprekers. De gastsprekers zijn Cisca Aerts, kinder- en jeugdpsychiater en Joost Jan Stolker, psychiater. Beiden betrokken bij het Dr. Leo Kannerhuis en dagelijks bezig met het bieden van hulp aan mensen met autisme.

In het menu van de site kun je ook kiezen voor programma gemist (http://autismetv.nl/programmagemist) hier vind je eerder uitgezonden programma’s en webinars waaronder ook de uitzendingen: “Wat is autisme” , Hoe help je iemand met autisme” , Passend onderwijs en autisme”, Vakantie en autisme” en “Sinterklaas zonder stress”.

Dyslexie survivalgids

20141007_170806Eigenlijk zocht ik heel iets anders in mijn boekenkast, toen mijn oog op dit kleine boekje viel. Helemaal vergeten dat ik het had en zonde om dit leuke boekje niet te delen…
Het boekje is speciaal voor kinderen met dyslexie geschreven. Ik heb het vorig jaar op de NOT beurs gekocht. Het boekje vertelt wat dyslexie betekent, wat de kenmerken zijn en welke gevoelens je hierbij kunt hebben, hoe je hulp kunt zoeken en hoe school een kind met dyslexie het beste kan helpen. Maar ook welke bekende mensen dyslexie hebben, leuke websites, quizzen en nog veel meer.

 

20141007_171050Ik vind het boekje vooral handig omdat er een lijst inzit waarop het kind zelf mag aankruisen welke maatregelen het zou willen in de klas. Tenslotte weet een kind zelf het beste welke maatregelen voor hem of haar goed zouden kunnen werken.

 

Schoolgids autisme

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor vrijwel alle kinderen een ingrijpende verandering. Dit geldt zeker voor kinderen met autisme. Ik merk in de praktijk dat ouders vaak al gedurende de basisschoolperiode zich zorgen maken over deze overgang. Voor deze ouders (en de kinderen zelf) is de Schoolgids autisme denk ik een praktisch boek vol concrete tips om de middelbare schooltijd voor kinderen met autisme zo goed mogelijk te laten verlopen. Het boek bestaat uit twee delen: een voor ouders, en een voor de jongeren zelf. In het boek komen verschillende onderwerpen aan bod zoals:

 • afwegingen bij de keuze voor een middelbare school
 • je voorbereiden op de eerste schooldag
 • omgaan met medeleerlingen en docenten
 • hulp van een maatje in de klas
 • plagen en pesten
 • huiswerk plannen
 • de beste strategieën voor feestjes en uitstapjes
 • twitter en facebook
 • nadenken over de toekomst: opleiding, werk, op kamers

ISBN: 9789057123863  (auteur Ginette Wieken)

RT praktijk B.O.M.

Ik ben Nicole Neels, gediplomeerd Remedial Teacher, Master Special Educational Needs. Ik ben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen met leer- en of gedragsproblemen. Naast het begeleiden van kinderen vanuit mijn praktijk werk ik als Mr SEN leerkracht in het basisonderwijs en houd ik mij bezig met het ontwikkelen van leerhulpmiddelen en remediërende materialen. Ik onderneem en lees graag en veel in mijn vakgebied. Op mijn blog deel ik nieuwe ontwikkelingen, interessante artikelen/berichten/ boeken/ evenementen en handige (leerzame) sites en apps.