rtpraktijkbom

Home » PDO Rekenen

PDO Rekenen

PDO Rekenen Rekenen is meer dan alleen werken met cijfers. Er wordt ook een beroep gedaan op inzicht in rekensituaties in de praktijk (realistisch rekenen). Verder speelt ook taal een belangrijke rol bij het rekenen, omdat er nogal wat verschillende vaktermen een belangrijke rol spelen.

Het onderzoek bepaalt tot op welk niveau het kind rekenvaardigheden en rekenstrategieën beheerst. Met andere woorden: vanaf welk niveau gaat het mis met rekenen? Verder wordt kwalitatief gekeken welke vaardigheden er specifiek een probleem opleveren. Heeft dat te maken met getalsbegrip of is het een kwestie van getalinzicht? Ook kan het leesproces en of de woordenschat nader bekeken worden omdat sommige rekenproblemen direct kunnen worden verklaard door een tekort aan leesstrategieën en of taalbegrip.

 

%d bloggers liken dit: