rtpraktijkbom

Home » Wat is RT?

Wat is RT?

Letterlijk vertaald betekent remedial teaching, afgekort RT, “herstellend lesgeven”. Het is op een deskundige manier geven van specialistische hulp en begeleiding aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand (veelal, taal, rekenen, lezen, spelling of begrijpend lezen). Daarnaast wordt er hulp geboden aan kinderen met een leer- en of gedragsprobleem/stoornis. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van het kind en is gericht op het leerproces.  

De meest bekende leerstoornissen zijn dyslexie en dyscalculie. Met een kind dat wordt aangemeld voor RT wordt doelgericht en intensief gewerkt om het probleem op te lossen of het kind te leren met de problemen om te gaan. RT moet niet verward worden met bijles, waarbij de leerstof een keer extra wordt herhaald. Het uiteindelijke doel van de begeleiding van kinderen met leerproblemen is niet het foutloos rekenen of schrijven in een toets of een bepaalde hoeveelheid woorden binnen een minuut kunnen lezen (de toetsen zijn hulpmiddelen om te kunnen vaststellen hoeveel vooruitgang er is). Waar het om gaat is het kunnen gebruiken van de vaardigheden in situaties waarin het kind dagelijks verkeert en het weer mee kunnen doen met de eigen groep.

RT praktijk B.O.M. staat garant voor professionele remedial teaching aan kinderen uit het basisonderwijs en kinderen in de onderbouw van het voortgezetonderwijs.
Indien u meer informatie wilt over remedial teaching in het algemeen, verwijs ik u graag naar de website van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)

%d bloggers liken dit: