rtpraktijkbom

Home » Welkom

Welkom

RT praktijk B.O.M. is een particuliere praktijk die zich heeft gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen met leerproblemen en of leerstoornissen.
De begeleiding wordt gegeven door Nicole Neels, gediplomeerd Remedial Teacher, Master Special Educational Needs.

De praktijk is er voor kinderen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs bij wie het leren niet verloopt zoals verwacht en die extra hulp kunnen gebruiken. De RT vindt voornamelijk in de vorm van individuele begeleiding plaats. De lessen worden in de praktijk gegeven maar begeleiding op school is ook mogelijk.

B.O.M. staat voor Begeleiding Op Maat en houdt  in dat er in de begeleiding niet alleen wordt uitgegaan van wat het kind al beheerst en waar het aan toe is om te leren, maar ook wordt afgestemd op hoe het kind het beste leert.

Het belangrijkste doel is het kind weer plezier in het leren te geven en het weer zoveel mogelijk mee kunnen laten doen met de eigen groep.

Ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers en werk volgens de richtlijnen van deze beroepsvereniging.

 

“….respecteren dat ieder uniek is en de diversiteit op prijs stellen!

Vraag niet hoe knap we zijn, maar hoe we knap zijn! ..” (Howard Gardner, 2002)


WIE BEN IK?

%d bloggers liken dit: