rtpraktijkbom

Home » Articles posted by rtpraktijkbom (Pagina 2)

Auteursarchief: rtpraktijkbom

Faalangst / toets stress en het NIO

De NIO toets komt er weer aan. Voor veel kinderen (en ouders) zorgt deze toets voor gevoelens van stress. Als je last hebt van faalangst en/of toets stress, dan is het belangrijk dat je dit leert te beheersen, zodat het je prestaties niet in de weg zal staan.

Hoe kun je een kind leren omgaan met faalangst en /of toets stress?

Maak het beheersbaar door van een “prutgedachte” een helpende gedachte te maken:
Een opdracht niet af krijgen binnen een bepaalde tijd voelt vaak als falen, terwijl toets items vaak zo gemaakt zijn dat het helemaal niet de bedoeling is om de gehele toets binnen de gestelde tijd af te hebben. Denk maar aan de DMT toets waar een woordenlijst gelezen moet worden en de kinderen 1 minuut de tijd krijgen om dit te doen. Als je weet dat je de toets niet binnen de gestelde tijd af hoeft te krijgen, kun je een “prut gedachte” als “ik heb het niet op tijd af en dus mijn toets verknalt“ gemakkelijker omzetten in een helpende gedachten “iets niet af hebben is niet erg”. Ook het niet direct kunnen komen tot een antwoord kan leiden tot  de prutgedachte: “Ik weet het niet!” Een helpende gedachte kan dan zijn: “Iets niet weten is niet erg.” of  “Ik hoef niet alles goed te hebben, om een mooie score te behalen” of “Ook al weet ik niet alle antwoorden, ik kan deze toets aan”

 

Leer kinderen ontspanningsoefeningen in te zetten zodat ze weten wat ze kunnen doen als ze denken vast te lopen of merken dat ze zenuwachtig zijn.

Ademhalingsoefening (Bij faalangst/stress is de ademhaling oppervlakkig dit beïnvloed het denkvermogen negatief.)

 • Ga lekker op je stoel zitten (ergens liggen mag ook)
 • Leg je handen op je buik
 • Adem door je neus in, vier tellen lang. Je hoeft niet heel diep adem te halen (voel je je buik omhoog komen als een ballon?)
 • Doe vier tellen helemaal niets
 • Adem rustig uit door je mond, probeer langzaam uit te ademen, zes tellen lang. (Voel je je buik krimpen en je spieren ontspannen?)

Deze oefening kun je vier of vijf keer achter elkaar herhalen.

 

Spierontspanningsoefening:

Voordat je aan deze oefening begint, is het goed om eerst de ademhalingsoefening te doen.

 • Span je spieren in je linkerhand en –arm. Voel je de spanning?
 • Doe je ogen dicht en haal diep adem. Houd je adem maar even vast. Voel je hoe gespannen je spieren zijn?
 • Adem rustig/langzaam uit. Tijdens het uitademen mogen de spieren zich weer lekker ontspannen
 • Doe je ogen maar weer open

Deze oefening kun je herhalen met het spannen van verschillende spieren:
–       Linkerhand en –arm
–       Rechterhand en –arm
–       Voeten
–       Benen
–       Borstspieren
–       Buikspieren
–       Gezicht
–       Hele lichaam

Even wegdromen:

Als je geheel ontspannen bent kun je lekker dromen en fantaseren over iets heel leuks, bijvoorbeeld dat je op het strand bent. Wat is voor het kind iets heel leuks of een fijne plek? Wat maakt het fijn?

 • Voor deze oefening kun je eerst de ademhalingsoefening of de ademhalingsoefening en de spierontspanningsoefening doen zodat het kind geheel ontspannen is.
 • Fantaseer nu dat je….. aan het…. / op het……/ in …..i (omschrijf nu met een rustige stem, dat wat het kind eerder heeft aangegeven als zijnde iets heel leuks of een fijne plek)

Herhaling/ inoefening van deze ontspanningstechnieken maakt het gemakkelijker om het later toe te kunnen passen in een situatie waarin dat nodig is.

 

Tot slot de laatste tips:

 • Niet alles hangt van de NIO af!!
 • Ga niet eindeloos oefenen met NIO opgaven. De NIO opgaven die o.a. op het Internet te vinden zijn, zijn uitsluitend informatief bedoeld. Oefenen  werkt vaak stress verhogend en contraproductief. Voorafgaand aan de test op school wordt voor het maken van de opgaven door het testbureau nog uitgebreid en op de juiste wijze met de kinderen geoefend.
 •  Zorg voor normale nachtrust (niet extra vroeg naar bed laten gaan. De kans dat kinderen dan eerst nog een tijd wakker liggen en gaan piekeren, is dan aanwezig)
 • Zorg voor een goed ontbijt
 • Zeg niet “doe goed je best, dan kan je naar de ….” , maar wens ze gewoon succes en laat merken dat je vertrouwen in ze hebt.
 • Vergelijk je kind alleen met zichzelf!! en maak er geen competitie van door zijn of haar prestaties te vergelijken met die van een ander.

Eindtoets groep 8 komt er weer aan

Sinds het schooljaar 2014-2015 moeten alle leerlingen in groep 8 van de basisschool een eindtoets maken, die hun taal- en rekenvaardigheid meet. Ook leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte maken een eindtoets. Voor deze leerlingen kan de school de omstandigheden aanpassen (rustige plek, korte onderbrekingen, extra tijd). Ook kunnen deze leerlingen gebruik maken van een aangepaste toets versie, zoals bijvoorbeeld een gesproken versie voor leerlingen met dyslexie of een braille versie voor leerlingen met een visuele beperking. Er zijn ook groepen leerlingen die geen eindtoets hoeven te maken :

 • zeer moeilijk lerende kinderen (bijvoorbeeld leerlingen met een IQ lager dan 70)
 • meervoudig gehandicapte leerlingen die moeilijk leren
 • leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

De eindtoets wordt dit schooljaar afgenomen tussen 15 april en 15 mei.
Speciaal basisonderwijsscholen hoeven op dit moment nog geen eindtoets af te nemen.

De toelating voor het voortgezet onderwijs  mag niet meer afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies weegt het zwaarst. Het resultaat van de eindtoets mag alleen als tweede gegeven gebruikt worden voor de toelating.

Schooladvies
Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Daarbij kijkt de school onder andere naar:

 • de aanleg en de talenten van een leerling;
 • de leerprestaties;
 • de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
 • de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling.

Basisscholen kunnen een schooladvies voor 1 schoolsoort of voor 2 schoolsoorten geven. Dus bijvoorbeeld een havo-advies of een vmbo-tl/havo-advies.

Meer informatie:

Leesplezier bij autisme: wat werkt

In de nieuwsbrief van Leesnet.nu wordt uitgelegd wat werkt: “Het is lastig om het leesplezier bij autisme te blijven stimuleren. Enkele beperkingen zoals een inflexibel werkgeheugen zorgen er voor dat een autistische leerling moeite kan hebben met het begrijpen van teksten. Kinderen met autisme lijken baat te hebben bij tastbare beloningen en individuele afstemming. Zo blijken  informatieve teksten en boeken die afgestemd zijn op het niveau en het interessegebied van het autistische kind positief te kunnen bijdragen aan hun leesplezier.  CORONA informatieboeken biedt autistische lezers van 5 tot 15 jaar veel geschikte boeken (over specifieke thema’s waar deze kinderen zich graag in verdiepen).”

Je kunt je weer opgeven voor een uitzending van Autisme TV

Morgen 17 februari om 20.00 uur presenteert Autisme TV weer een live Tv-uitzending met dit keer: “autisme en beeldvorming”. Drie gasten  vertellen over autisme en beeldvorming: Jasper die de beeldvorming rond autisme dramatisch vond, startte met workshops over zijn eigen leven. Janneke die moeder is van een tienerdochter met autisme, zij vertelt over haar nieuwe boek: “Uitlegmoeder” en Floor die heel goed kan organiseren en plannen en werkt als HR manager . “Mensen vinden het raar als je dan zegt dat je autisme hebt”, zegt ze.
Je kunt je opgeven via www.autismetv.nl

Nieuwe rekenlinks toegevoegd aan de kinderpagina

Op de kinderpagina van de website zijn weer leuke rekenlinks toegevoegd. Dit keer van digipuzzle. Je vindt hier leerzame oefeningen voor het aanleren van de tafels, het automatiseren van optel en aftreksommen, deelsommen, breuken en klokkijken.

Je kunt je weer opgeven voor een uitzending van Autisme TV

Op maandag 18 mei van 20:00 tot 20:45 uur presenteert AutismeTV weer een live Tv-uitzending met dit keer als centrale vraag: Wat levert een diagnose autisme op?  In het programma worden voor- en nadelen van een diagnose besproken met twee gasten: Frank Reiber ervaringsdeskundige ( PDD NOS) en psychiater Tom Kuipers van het dr. Leo Kannerhuis. Je kunt je opgeven via www.autismetv.nl

Basisschooladvies bindend voor toelating VO

Vanaf dit jaar gelden nieuwe regels voor de overgang van leerlingen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De meest in het oog springende verandering is dat het advies van de basisschool bindend is voor de toelating tot het voorgezet onderwijs. De berichtgeving in de media dat VO-scholen dit advies zouden omzeilen, was reden voor de Tweede Kamer om hierover op 25 februari in debat te gaan met staatssecretaris Dekker. In het debat werd nog eens bevestigd dat VO-scholen leerlingen enkel en alleen mogen toelaten op basis van het schooladvies.

Lees meer 

bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

rekenapps en leesapps

rekenapp

Tafelmonsters: tafels oefenen


appreken

Reken tafels spel (voor het automatiseren van tafels en deelsommen)


flitsapp

Flitswoorden, bevat ca. 3500 woordjes variërend van 2 tot 12 letters


samenleesappSamenleesapp  Daans reis om de wereld AVI M4/M5. Samenleesboeken worden in het onderwijs gebruikt voor tutorlezen. Twee lezers, bijvoorbeeld uit verschillende groepen of een ouder met zijn of haar kind, lezen samen een boek. De zinnen met het lagere niveau hebben vaak een groter corps dan het hogere niveau. Dit werkt stimulerend. Kinderen kunnen leren van elkaar en kunnen samen over het verhaal  praten. Elk hoofdstuk eindigt dan ook met een praatvraag.


 letterprinsDe letterprins. Letterprins is bedoeld voor kinderen uit groep 3 en 4. Het is een leesgame voor kinderen uit groep 3 en 4 met als doel om spelenderwijs de woordkennis en leesprestaties te verbeteren. Het spel draait om een kind dat de verdwaalde Letterprins ontmoet en met hem op avontuur gaat. Samen moeten ze door te leren lezen, via letterherkenning, het oefenen van woordjes en begrijpend lezen, de weg naar het kasteel van de Letterprins terugvinden. De motivatie en het leesplezier wordt verhoogt doordat het kind de Letterprins al lezend helpt. Na het doorlopen van ieder level volgt er een beloning in de vorm van een virtuele sticker, ster of een persoonlijke videoboodschap die kan worden ingesproken door bijvoorbeeld een ouder of leerkracht.


dragonDragon Dictation. Met deze gratis app kun je gesproken tekst van maximaal 30 seconden omzetten naar “getypte” tekst. De tekst kan vervolgens gelijk gebruikt worden als Facebook- of Twitterbericht, maar ook geplakt worden in een ander scherm als SMS-, e- mail- of iMessage-bericht op een iPhone of iPad.

dragon searchDragon Search. Wil je juist iets zoeken op internet via je iPhone of iPad, gebruik dan Dragon Search. Spreek de zoekopdracht in en het zoeken wordt gestart.


bookcreatorBookmaker. Met deze app kun je zelf een i book maken


mindmap appMindMeister is een gratis mind mapping app voor iPhone, iPad en Adroid. Het is een eenvoudig te gebruiken programma, waardoor het geschikt is voor zowel kinderen als volwassenen. Je kunt je mindmap ook delen met anderen.


 

 

Werkboeken Spellingchecker zijn uit!

De_Spellingcheck_497ed4ca69bc6spelling_waaierEindelijk is het zover. 
Naast de spellingchecker en/ of de Spellingwaaier zijn nu ook de werkboekjes  bij Eduforce te verkrijgen.

De werkboekjes zijn speciaal gemaakt voor alle kinderen die moeite hebben met taal. Leuke en leerzame opdrachten worden gecombineerd met de juiste leesteksten. De werkbladen komen overeen met de uitleg van de Spellingchecker en/of de Spellingwaaier, waardoor de materialen ook zeer geschikt zijn om de wat sterkere leerling alvast zelfstandig iets meer aan te bieden.

Er zijn 4 werkboekjes:

 • werkboek Spellingchecker Deel A Hoorwoorden
 • werkboek Spellingchecker Deel B Net als woorden
 • werkboek Spellingchecker Deel C Regelwoorden
 • werkboek Spellingchecker Deel D Weetwoorden.

Werkboek_hoorwoordenWerkboek_Spellin_54b5052fb7ace Werkboek_Spellin_54b50b76280a7 Werkboek_Spellin_54b50a1848899

De spelling werkboekjes bevatten niet alleen spellingopdrachten maar ook bijbehorende leesteksten waardoor het mogelijk wordt om het spellen en lezen aan elkaar te koppelen. Hierdoor kan er een sterke interventie  plaatsvinden op beide gebieden.

Compenserende middelen inzetten bij het Cito begrijpend lezen

Om de vorderingen van de kinderen in kaart te kunnen brengen en het handelen af te kunnen stemmen op de behoefte van het kind, worden in de maand januari de CITO toetsen afgenomen.

Kinderen met ernstige dyslexie gebruiken vaak leessoftware  bij het lezen van teksten in de klas. Op deze manier worden de ernstige technische leesproblemen enigszins gecompenseerd en kunnen kinderen met dyslexie toch op een redelijk niveau tot tekstbegrip komen.
Nu wordt door scholen regelmatig de vraag gesteld of het ook toegestaan is om bij de toetsen van het begrijpend lezen gebruik te maken van leessoftware.

Cito adviseert in principe om geen leessoftware toe te staan bij de afname van de toetsen uit het Cito volgsysteem primair en speciaal onderwijs. De reden is:

 • Bij inzet van leessoftware meten de toetsen niet meer precies dat waarvoor ze bedoeld zijn. Zo is de maat voor begrijpend lezen een combinatie van de mate van taalbegrip en de mate van technische leesvaardigheid. Bij compenseren voor de technische leesvaardigheid, verandert daarmee ook de interpretatie van de toetsscore voor begrijpend lezen.
 • De resultaten van leerlingen op de toets zijn bij aangepast toetsen niet meer af te zetten tegen een landelijke normgroep; alleen de vordering van de leerling ten opzichte van zichzelf bij een eerdere meting kan worden vastgesteld.

Bij ernstig dyslectische leerlingen is het aannemelijk  dat in hun verdere schoolloopbaan (bovenbouw PO en het voortgezet onderwijs) veel van de informatie uit geschreven bronnen met inzet van hulpmiddelen verworven zal moeten worden. Om zicht te krijgen op deze mate van tekstbegrip is het nuttig om de toets voor begrijpend lezen wel in voorgelezen vorm of met auditieve of andere ondersteuning af te nemen.

Wanneer mag je wel kiezen voor de inzet van leessoftware/voorlezen:

 • Er moet sprake zijn van ernstige dyslexie
 • Het kind zit in groep 5 of hoger
 • De technische leesvaardigheid moet  zo zwak zijn, dat de score op een toets voor begrijpend lezen hierdoor volledig bepaald wordt (de toets is hierdoor niet informatief ). Het kind zal blijvend in de laagste normgroep scoren.
 • In de dagelijkse onderwijspraktijk wordt de leessoftware ook gebruikt.
 • Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat het kind wel tot tekstbegrip komt met inzet van leessoftware/ voorlezen.
 • De aangepaste afname wordt concreet omschreven en met onderbouwing vastgelegd zodat derden weten hoe de toets gegevens geïnterpreteerd kunnen worden.

Compensatiemiddelen die toegepast kunnen worden zonder dat de resultaten te sterk beïnvloed worden zijn:

 • meer tijd geven om de toets te maken
 • de toets in meerdere delen afnemen
 • het vergroten van de tekst van A4 naar A3 formaat
 • een toets van een lager niveau afnemen dan de standaard toets van het afnamemoment (het zgn. toetsen op maat)

Ook hier geldt dat de aangepaste afname vastgelegd moet worden, zodat derden weten hoe de toets gegevens geïnterpreteerd kunnen worden