rtpraktijkbom

Home » Begeleiding

Begeleiding

Wanneer na het onderzoek duidelijk is waaraan en hoe gewerkt moet worden, wordt er een handelingsplan opgesteld voor een bepaalde periode en kan de begeleiding beginnen. Meestal wordt gedurende 8 tot 12 weken 1 of meerdere keren per week remedial teaching gegeven in de eigen praktijk (of op school).

Het kind komt dan een keer per week naar de praktijk. De begeleiding duurt een uur (45 minuten behandeling en 15 minuten voor/ en na bereidingstijd). Indien het kind jong is of een ernstig concentratieprobleem heeft wordt de behandeltijd hierop aangepast. Na 8 tot 12 behandelingen wordt er een evaluatie uitgevoerd m.b.v. een herhaling van toetsen en observaties. De resultaten van de begeleidingsperiode worden besproken met de ouders en evt. de school. Eventuele vervolgafspraken worden ook in dit gesprek gemaakt. U bepaalt op dat moment zelf of u de begeleiding wilt voortzetten. Ook kunt u de begeleiding om wat voor reden dan ook tussentijds stopzetten, met een opzegtermijn van twee weken.

In principe worden er geen behandelingen gegeven gedurende de schoolvakanties van het basisonderwijs. Indien er veel lesuitval is in een bepaalde periode (bijvoorbeeld de periode maart-juni met veel vrije dagen) wordt de behandeling zoveel mogelijk doorgezet, zodat het leerproces niet geschaad wordt

Thuis wordt meestal dagelijks een kwartier per dag gewerkt met (speelse) huiswerkopdrachten.

De behandelingen vinden bij voorkeur plaats in de praktijk maar kan ook op school  of bij de leerling thuis plaatsvinden. Hulp aan school in de vorm van groepsarrangementen, bij het schrijven van een handelingsplan of deelnemen aan overleg met bijvoorbeeld de ouders en ambulant begeleider behoren tot de mogelijkheden.

%d bloggers liken dit: