rtpraktijkbom

Home » Onderzoek

Onderzoek

Het Pedagogisch en Didactisch Onderzoek (afgekort PDO)
Om kinderen met een leerprobleem/achterstand gericht en efficiënt te kunnen begeleiden is het noodzakelijk inzicht te hebben in de leerontwikkeling van het kind. Daarnaast dient de beginsituatie bepaald te worden, om te bepalen vanaf welk didactisch moment moet worden ingestapt met de begeleiding. Hiervoor wordt na het intakegesprek een pedagogisch didactisch onderzoek afgenomen.

Aan de hand van de PDO resultaten (met daarbij de ontwikkelingsgegevens van school) kan een goed passend advies worden gegeven en kan de begeleiding beginnen. Gemiddeld duurt de afname 2 – 2 1/2 uur, maar de exacte tijd hangt af van de onderzoeksvraagstelling.

Het onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen: vragenlijsten voor de ouder(s)/verzorger(s) en de school, een gesprek met het kind en tenslotte de toetsen. Door al deze gegevens te analyseren probeer ik tot de kern van het probleem te komen en ook, wat mogelijk nog belangrijker is, wat kan het kind wel. Het plan voor de begeleiding is dan ook maatwerk.

Van het hele onderzoek wordt een uitgebreid verslag en een handelingsplan gemaakt. U ontvangt hiervan een exemplaar voor uzelf en een kopie voor de school. Het verslag en het plan worden besproken met de aanvrager en indien gewenst ook met de andere betrokkenen. Daarna kan de begeleiding beginnen.

 

%d bloggers liken dit: