rtpraktijkbom

Home » PDO Technisch Lezen

PDO Technisch Lezen

Bij dit pedagogisch didactisch onderzoek wordt gekeken naar het leesniveau. Er wordt onderzoek gedaan naar het niveau van de technische leesvaardigheid. Ook moet er vaak gekeken worden naar de deelvaardigheden van het lezen en spelling. Soms is het ook belangrijk om te kijken naar het niveau van tekstbegrip.

Dit onderzoek is niet geschikt als dyslexie-onderzoek. Om een diagnose dyslexie te kunnen stellen is uitgebreider onderzoek noodzakelijk. Wel kan ik aan de hand van de test- en begeleidingsresultaten bepalen of uw kind tot de risicogroep dyslexie behoort. Op basis van mijn onderzoekgegevens en de begeleidingsresultaten kan ik u door verwijzen naar  een deskundige psychologe die aanvullend onderzoek kan doen en zonodig een dyslexieverklaring kan afgeven.

%d bloggers liken dit: