rtpraktijkbom

Home » Algemeen nieuws

Categorie archief: Algemeen nieuws

Faalangst / toets stress en het NIO

De NIO toets komt er weer aan. Voor veel kinderen (en ouders) zorgt deze toets voor gevoelens van stress. Als je last hebt van faalangst en/of toets stress, dan is het belangrijk dat je dit leert te beheersen, zodat het je prestaties niet in de weg zal staan.

Hoe kun je een kind leren omgaan met faalangst en /of toets stress?

Maak het beheersbaar door van een “prutgedachte” een helpende gedachte te maken:
Een opdracht niet af krijgen binnen een bepaalde tijd voelt vaak als falen, terwijl toets items vaak zo gemaakt zijn dat het helemaal niet de bedoeling is om de gehele toets binnen de gestelde tijd af te hebben. Denk maar aan de DMT toets waar een woordenlijst gelezen moet worden en de kinderen 1 minuut de tijd krijgen om dit te doen. Als je weet dat je de toets niet binnen de gestelde tijd af hoeft te krijgen, kun je een “prut gedachte” als “ik heb het niet op tijd af en dus mijn toets verknalt“ gemakkelijker omzetten in een helpende gedachten “iets niet af hebben is niet erg”. Ook het niet direct kunnen komen tot een antwoord kan leiden tot  de prutgedachte: “Ik weet het niet!” Een helpende gedachte kan dan zijn: “Iets niet weten is niet erg.” of  “Ik hoef niet alles goed te hebben, om een mooie score te behalen” of “Ook al weet ik niet alle antwoorden, ik kan deze toets aan”

 

Leer kinderen ontspanningsoefeningen in te zetten zodat ze weten wat ze kunnen doen als ze denken vast te lopen of merken dat ze zenuwachtig zijn.

Ademhalingsoefening (Bij faalangst/stress is de ademhaling oppervlakkig dit beïnvloed het denkvermogen negatief.)

 • Ga lekker op je stoel zitten (ergens liggen mag ook)
 • Leg je handen op je buik
 • Adem door je neus in, vier tellen lang. Je hoeft niet heel diep adem te halen (voel je je buik omhoog komen als een ballon?)
 • Doe vier tellen helemaal niets
 • Adem rustig uit door je mond, probeer langzaam uit te ademen, zes tellen lang. (Voel je je buik krimpen en je spieren ontspannen?)

Deze oefening kun je vier of vijf keer achter elkaar herhalen.

 

Spierontspanningsoefening:

Voordat je aan deze oefening begint, is het goed om eerst de ademhalingsoefening te doen.

 • Span je spieren in je linkerhand en –arm. Voel je de spanning?
 • Doe je ogen dicht en haal diep adem. Houd je adem maar even vast. Voel je hoe gespannen je spieren zijn?
 • Adem rustig/langzaam uit. Tijdens het uitademen mogen de spieren zich weer lekker ontspannen
 • Doe je ogen maar weer open

Deze oefening kun je herhalen met het spannen van verschillende spieren:
–       Linkerhand en –arm
–       Rechterhand en –arm
–       Voeten
–       Benen
–       Borstspieren
–       Buikspieren
–       Gezicht
–       Hele lichaam

Even wegdromen:

Als je geheel ontspannen bent kun je lekker dromen en fantaseren over iets heel leuks, bijvoorbeeld dat je op het strand bent. Wat is voor het kind iets heel leuks of een fijne plek? Wat maakt het fijn?

 • Voor deze oefening kun je eerst de ademhalingsoefening of de ademhalingsoefening en de spierontspanningsoefening doen zodat het kind geheel ontspannen is.
 • Fantaseer nu dat je….. aan het…. / op het……/ in …..i (omschrijf nu met een rustige stem, dat wat het kind eerder heeft aangegeven als zijnde iets heel leuks of een fijne plek)

Herhaling/ inoefening van deze ontspanningstechnieken maakt het gemakkelijker om het later toe te kunnen passen in een situatie waarin dat nodig is.

 

Tot slot de laatste tips:

 • Niet alles hangt van de NIO af!!
 • Ga niet eindeloos oefenen met NIO opgaven. De NIO opgaven die o.a. op het Internet te vinden zijn, zijn uitsluitend informatief bedoeld. Oefenen  werkt vaak stress verhogend en contraproductief. Voorafgaand aan de test op school wordt voor het maken van de opgaven door het testbureau nog uitgebreid en op de juiste wijze met de kinderen geoefend.
 •  Zorg voor normale nachtrust (niet extra vroeg naar bed laten gaan. De kans dat kinderen dan eerst nog een tijd wakker liggen en gaan piekeren, is dan aanwezig)
 • Zorg voor een goed ontbijt
 • Zeg niet “doe goed je best, dan kan je naar de ….” , maar wens ze gewoon succes en laat merken dat je vertrouwen in ze hebt.
 • Vergelijk je kind alleen met zichzelf!! en maak er geen competitie van door zijn of haar prestaties te vergelijken met die van een ander.

Basisschooladvies bindend voor toelating VO

Vanaf dit jaar gelden nieuwe regels voor de overgang van leerlingen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De meest in het oog springende verandering is dat het advies van de basisschool bindend is voor de toelating tot het voorgezet onderwijs. De berichtgeving in de media dat VO-scholen dit advies zouden omzeilen, was reden voor de Tweede Kamer om hierover op 25 februari in debat te gaan met staatssecretaris Dekker. In het debat werd nog eens bevestigd dat VO-scholen leerlingen enkel en alleen mogen toelaten op basis van het schooladvies.

Lees meer 

bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Werkboeken Spellingchecker zijn uit!

De_Spellingcheck_497ed4ca69bc6spelling_waaierEindelijk is het zover. 
Naast de spellingchecker en/ of de Spellingwaaier zijn nu ook de werkboekjes  bij Eduforce te verkrijgen.

De werkboekjes zijn speciaal gemaakt voor alle kinderen die moeite hebben met taal. Leuke en leerzame opdrachten worden gecombineerd met de juiste leesteksten. De werkbladen komen overeen met de uitleg van de Spellingchecker en/of de Spellingwaaier, waardoor de materialen ook zeer geschikt zijn om de wat sterkere leerling alvast zelfstandig iets meer aan te bieden.

Er zijn 4 werkboekjes:

 • werkboek Spellingchecker Deel A Hoorwoorden
 • werkboek Spellingchecker Deel B Net als woorden
 • werkboek Spellingchecker Deel C Regelwoorden
 • werkboek Spellingchecker Deel D Weetwoorden.

Werkboek_hoorwoordenWerkboek_Spellin_54b5052fb7ace Werkboek_Spellin_54b50b76280a7 Werkboek_Spellin_54b50a1848899

De spelling werkboekjes bevatten niet alleen spellingopdrachten maar ook bijbehorende leesteksten waardoor het mogelijk wordt om het spellen en lezen aan elkaar te koppelen. Hierdoor kan er een sterke interventie  plaatsvinden op beide gebieden.

Examen kandidaten met een beperking

Sinds 2012 publiceert het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) jaarlijks een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij de centrale examens en de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Deze brochure is te vinden op http://www.exambenblad.nl.

Invoering verplichte eindtoets groep 8

Vanaf dit schooljaar (2014-2015) moeten alle leerlingen in groep 8 van de basisschool verplicht een eindtoets maken. De eindtoets is landelijk en objectief. Het is geen examen, kinderen kunnen niet slagen of zakken voor de toets. De eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen en dient als hulpmiddel om vast te stellen welk voortgezet onderwijs inhoudelijk het beste bij een leerling aansluit.

Vanaf 2015 mag de toelating voor het voortgezet onderwijs  niet meer afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies gaat het zwaarst wegen. Het resultaat van de eindtoets mag alleen als tweede gegeven gebruikt worden voor de toelating.

Schooladvies
Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Daarbij kijkt de school onder andere naar:

 • de aanleg en de talenten van een leerling;
 • de leerprestaties;
 • de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
 • de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling.

Basisscholen kunnen een schooladvies voor 1 schoolsoort of voor 2 schoolsoorten geven. Dus bijvoorbeeld een havo-advies of een vmbo-tl/havo-advies.

Meer informatie: