rtpraktijkbom

Home » 2016 » maart

Maandelijks archief: maart 2016

Eindtoets groep 8 komt er weer aan

Sinds het schooljaar 2014-2015 moeten alle leerlingen in groep 8 van de basisschool een eindtoets maken, die hun taal- en rekenvaardigheid meet. Ook leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte maken een eindtoets. Voor deze leerlingen kan de school de omstandigheden aanpassen (rustige plek, korte onderbrekingen, extra tijd). Ook kunnen deze leerlingen gebruik maken van een aangepaste toets versie, zoals bijvoorbeeld een gesproken versie voor leerlingen met dyslexie of een braille versie voor leerlingen met een visuele beperking. Er zijn ook groepen leerlingen die geen eindtoets hoeven te maken :

  • zeer moeilijk lerende kinderen (bijvoorbeeld leerlingen met een IQ lager dan 70)
  • meervoudig gehandicapte leerlingen die moeilijk leren
  • leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

De eindtoets wordt dit schooljaar afgenomen tussen 15 april en 15 mei.
Speciaal basisonderwijsscholen hoeven op dit moment nog geen eindtoets af te nemen.

De toelating voor het voortgezet onderwijs  mag niet meer afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies weegt het zwaarst. Het resultaat van de eindtoets mag alleen als tweede gegeven gebruikt worden voor de toelating.

Schooladvies
Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Daarbij kijkt de school onder andere naar:

  • de aanleg en de talenten van een leerling;
  • de leerprestaties;
  • de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
  • de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling.

Basisscholen kunnen een schooladvies voor 1 schoolsoort of voor 2 schoolsoorten geven. Dus bijvoorbeeld een havo-advies of een vmbo-tl/havo-advies.

Meer informatie:

Leesplezier bij autisme: wat werkt

In de nieuwsbrief van Leesnet.nu wordt uitgelegd wat werkt: “Het is lastig om het leesplezier bij autisme te blijven stimuleren. Enkele beperkingen zoals een inflexibel werkgeheugen zorgen er voor dat een autistische leerling moeite kan hebben met het begrijpen van teksten. Kinderen met autisme lijken baat te hebben bij tastbare beloningen en individuele afstemming. Zo blijken  informatieve teksten en boeken die afgestemd zijn op het niveau en het interessegebied van het autistische kind positief te kunnen bijdragen aan hun leesplezier.  CORONA informatieboeken biedt autistische lezers van 5 tot 15 jaar veel geschikte boeken (over specifieke thema’s waar deze kinderen zich graag in verdiepen).”