rtpraktijkbom

Home » Geen categorie » Kinderboekenweek 2019 een mooie reden om weer eens een bericht over leesmotivatie te plaatsen…

Kinderboekenweek 2019 een mooie reden om weer eens een bericht over leesmotivatie te plaatsen…

Een vaardige lezer (zowel technisch als begrijpend kunnen lezen) wordt je door vanuit intrinsieke motivatie veel te lezen, daarom zijn leesbevorderingsactiviteiten (op school en thuis) zo belangrijk. Bij leesbevorderingsactiviteiten draait het om motiveren en stimuleren om het lezen leuk te gaan vinden.
Maar hoe doe je dat dan? Er zijn drie zaken waaraan je moet voldoen om kinderen te motiveren: autonomie, verbondenheid (bijv. met leraar en medeleerlingen) en competentie/zelfvertrouwen. Kinderen beginnen eerder gemotiveerd aan een taak als ze zelf een keuze hebben. Autonomie betekent dus keuzevrijheid, mogen kiezen wat je graag wilt lezen. Het betekent ook dat je een boek niet leuk mag vinden. Door aan te sluiten bij de interesses van een kind of zijn interesse voor een onderwerp te wekken kun je het leesplezier (en dus de intrinsieke motivatie) vergroten. De sociale motivatie kun je aanwakkeren door de kinderen samen te laten werken. Als je met anderen praat over teksten krijg je al snel zin om zelf te gaan lezen. Bovendien zorgt praten over teksten voor een dieper tekstbegrip.
Het zelfvertrouwen van kinderen stimuleren, kan door ze goede teksten aan te bieden die niet te moeilijk en niet te makkelijk zijn, leesstrategieën aan te leren, maar vooral ook door positieve feedback te geven. Kinderen krijgen zo het gevoel een leestaak goed aan te kunnen. Wanneer kinderen daarnaast leren zichzelf doelen te stellen, kunnen ze een stap verder zetten in hun ontwikkeling. Leraren kunnen daarbij helpen door hun vorderingen  inzichtelijk te maken. ‘Laat het kind zien dat het groeit. Het gaat erom dat het kind een betere lezer wordt, niet dat het beter is dan de ander.’

boekenmetro
boekenmetro
Hierboven de link naar de poster “boekenmetro” een mooi voorbeeld van leesbevordering. Vanuit de eigen leesinteresse (lijn 1,2, 3, 4 of 5) volgt het kind de metrolijn op zoek naar een fijn boek om te lezen. 


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: